Bioinformatyk – zawód przyszłości

W 2009 r. na corocznym zjeździe Amerykańskiego …