Dobór narzędzi to podstawa

Dzikie małpy z rodzaju Cebus – kapucynki – wybierają najlepsze w danych okolicznościach narzędzia do rozbijania orzechów. Analizują nie tylko wygląd, wagę i inne właściwości kamieni spełniających rolę młotka, ale i cechy podkładek ( Animal Behaviour ).