Obieranie Wszechświata ze skórki

Zanim misja satelity Planck – dokładny pomiar anizotropowego promieniowania mikrofalowego tła – zostanie w pełni wykonana, minie jeszcze kilka lat. Ale już teraz dane z sondy dostarczają nam danych na temat kolejnych, coraz bardziej odległych, warstw Wszechświata .