Uniwersalny test na inteligencję

Jak ocenić iloraz inteligencji maszyny? Jak porównać ją z inteligencją człowieka, czy zwierzęcia? Jak zmierzyć inteligencję istot pozaziemskich – jeśli je kiedyś spotkamy? Potrzeba lepszego testu IQ – orzekli naukowcy z projektu „Anytime Universal Intelligence" i stworzyli taki .